Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

Δεν θα λειτουργήσουμε προσωρινά λόγω των μέτρων   

για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.  €  

Θα είμαστε κοντά σας το συντομότερο δυνατό.