Θα είμαστε κλειστά λόγω διακοπών

από το Σάββατο 8 μέχρι

και την Κυριακή 23 Αυγούστου.