Melitini

Bistrot

266, Messogion Av., Holargos, Athens, Grecce , 155 62 .

Tel: + 30  210  65  35  020, 1.